Reklamační protokol

 

Protokol o uplatnění práv z vadného plnění

Vystavený společností GÜDE CZECH s.r.o., se sídlem Počernická 120, 36017 Karlovy Vary, IČO 27975916, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, v oddílu C, vložce 19648, DIČ CZ27975916.

Kupující

Jméno a příjmení

 

Firma a IČO (nepovinné)

 

Adresa či sídlo

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo

 

Zboží

Označení zboží

 

Zakoupeno dne

 

Dodáno dne

 

Nahlášená Vada

Popis vady

 

 

 

 

 

Uplatněné právo

Oprava – výměna – odstoupení – jiné:

Datum uplatnění práva

 

Oprava – Vyplní servis po provedení opravy

Zjištěný stav, pokud neodpovídá popsanému při uplatnění práva

 

 

 

 

 

Způsob vyřízení a popis opravy

 

 

 

 

 

Datum vyřízení

 

Trvání reklamace (dnů)

 

 

Vystaveno v [………………………………………………………..] dne …………………………

Podpis, případně razítko prodávajícího: